Sağlıkçılardan torba yasaya tepki: Yasayı hazırlayanlar hastanede bile yatmamış

Geçtiğimiz hafta TBMM’ne sunulan ve sağlık alanında çeşitli düzenlemeler getiren düzenlemeye tepkiler sürerken, İzmir Tabip Odası anayasa ve hukuka aykırılıklar içeren, hekimlerin meslekten men edilmesinin de önünü açan yasa taslağının acilen geri çekilmesi için AKP iktidarına ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak “Yasayı hazırlayan bırakın hekimliği ve sağlık alanında bilgi sahibi olmayı, belli ki hastanede bile yatmamış, tedavi olmamış kimseler. Bu yasa olacak iş değil” diyerek torba kanundan vazgeçilmesini istedi.

“AKIL VE BİLİM SÜZGECİNDE GEÇİRİLMEMİŞ”

Sağlıkçılar adına açıklama yapan Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Türk Tabipler Birliği ve tabip odalarının, sağlık çalışanlarının temsil edildiği kuruluşların görüşlerinin alınmadığı kanun teklifinin apar topar kanunlaştırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Ülkemizin yoğun bir seçim ortamına girdiği bu dönemde alelacele gündeme getirilen bu düzenlemelerle ne amaçlandığına anlam verilememektedir. Bu acelenin anlaşılır hiçbir gerekçesi yoktur. Akıl ve bilim süzgecinden geçirilmeden, hekimlik mesleği hakkında pek bir fikir sahibi olmayan kişilerce hazırlandığı anlaşılan, ne anlatmak istediği anlaşılmaz düzenlemelerle hekimlik mesleğine çok ağır darbeler vuracak bu taslağın hekimlik mesleğini yapılmaz hale getirecektir” diye konuştu.

“ANAYASA VE HUKUKA AYKIRI”

Düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Kaynar, “Hekimlerin meslekten geçici veya sürekli uzaklaştırılması, mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulmak istenmesi gibi hekimlik mesleğinin özüne müdahale eden ve sağlık alanında ciddi kaosa yol açacak olan bazı uygulama yetkiler bakanlık bünyesindeki bir kurula verilmektedir. Birçok yönüyle sorunlar içeren, akıl ve bilim ile açıklanması mümkün olmayan, hekim kamuoyunun büyük tepkisini çeken düzenlemelerin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Meslek örgütlerinin varoluş gerekçelerinden olan, anayasa ve kanun ile meslek örgütüne verilmiş olan yetkilerin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kurula devredilmesi anayasaya ve hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir